Jsem vaší pozvánkou objevovat esenci toho, kým ve skutečnosti jste.

- Dhyani Maria Kovar

Od roku 1984 se Dhyani Maria Kovar intenzivně věnuje duchovnímu a osobnímu růstu. Vzdělávala se v nesčetném množství duchovních a terapeutických přístupů, pořádala workshopy a semináře a již více než 30 let se věnuje individuální práci s lidmi v různých zemích.

Jejím odhodláním a vášní je inspirovat lidi k tomu, aby se otevřeli svému plnému potenciálu, lépe poznali sami sebe i svět a dosáhli Kensho – japonský termín ze zenové tradice – schopnost vidět svou pravou podstatu.

Kensho je Dhyanin nejoblíbenější termín, protože podle její zkušenosti nejjasněji definuje, že nejde o to získat něco zvenčí, ale cílem je, aby si mozek uvědomil, že neexistuje žádné oddělené Já.

Dhyani Maria nabízí své dovednosti prostřednictvím workshopů a večerních setkání. Vedle toho je možnost s ní pracovat formou individuálních sezení v oblasti „Somatic Experiencing“ (somatické prožívání), sebereflexe a dotazování.

Důvod, proč k ní lidé přicházejí:

 • Aby se stali šťastnějšími, soběstačnějšími a celistvějšími
 • Aby získali podporu a vedení
 • Aby zahojili rány z minulosti
 • Aby překonali posttraumatický stres
 • Aby prohloubili svoji schopnost sebe-reflexe
 • Aby se naučili více o sobě sama
 • Aby rozvinuli svůj potenciál
 • Aby překonali omezení
 • Aby se inspirovali
 • Aby byli více ve spojení se svým tělem
 • Aby uzdravili emoce
 • Aby lépe porozuměli
 • A v neposlední řadě, aby nalezli Kensho, pochopení, že neexistuje oddělené Já

Životopis

Dhyani Maria studovala psychologii a řadu humanistických přístupů k léčbě a zkoumání sama sebe. V roce 1987 se setkala se svým duchovním mistrem Oshem, velkým indickým mystikem, a strávila s ním jeho poslední roky života. Poté, co Osho v roce 1990 zemřel, začala společně s ostatními šířit Oshovo dědictví a zpřístupnila jeho výuku tisícům lidí – v Oshově Meditačním a terapeutickém centru v Pune, v Indii a v různých zemích Evropy a také jako ředitelka školy Osho Ko Hsuan School (v Anglii), mezinárodní internátní škole pro děti ve věku 7-16 let, inspirovanou vizí Osha.

V Anglii se Dhyani Maria setkala se Zen-mistrem Davidem Fergusonem, s nímž dosáhla Kensho (uvědomění si, že neexistuje oddělené já) v dubnu 1999. Efekt Kensha žije v každodenním životě i práci, kde poskytuje poradenství a podporu lidem trpícím traumaty a těm, kteří si prošli život ohrožujícími zážitky. Také vede lidi, kteří prostě jen chtějí pochopit, jak fungují a kteří chtějí prožívat život na plno.

Metoda „Somatic Experiencing“ (somatické prožívání), které Dhyani Maria uplatňuje společně se všemi svými životními zkušenostmi, prohlubuje pochopení toho, jak funguje nervový systém a jak jej lze regulovat. Toto chápání fungování nervového systému společně s pochopením povahy sebe sama může otevřít cestu ke svobodné volbě v životě, spíše než jen sledování podmíněných reakcí.

Dhyani Maria jezdí pravidelně do Prahy a nabízí individuální sezení, Skype, večerní setkání i workshopy. Vítá pozvání jak na mezinárodní úrovni, tak v Čechách.