Individuální sezení

Sezení Somatic Experiencing bývá dlouhé přibližně jednu hodinu. Jedná se o terapeutické sezení zaměřené na práci s tělem, skrze které dochází k léčení traumat a jiných stresových poruch. Přebudovává a transformuje současné nebo minulé negativní zkušenosti, vytváří větší pocit sebe sama, sebe-důvěru, odolnost a naději. Snižuje nepohodlí, napětí a stres a zároveň zvyšuje schopnost pozorovat, být při vědomý. Výsledkem Somatic Experiencing je, že lépe poznáte sebe sama jakmile přejdete z módu Musím do módu Můžu.
Zvu vás na šálek čaje a zkoumání různých meditačních technik a také toho, jak může váš vlastní život sloužit jako výchozí bod a jak můžete začlenit meditaci do vašeho každodenního života.

Hvězdný safír

Sezení Hvězdný safír je příležitost, jak přinést více vědomí do vašeho aktuálního bytí. Začínáme krátkou energetickou inventurou vnitřní mužské a ženské energie a sedmi čaker, po nichž následuje slovní a energetické sdílení. Sezení většinou zahrnuje dialog mezi mužským a ženským aspektem, protože může existovat identifikace pouze s jedním aspektem, zatímco druhý zůstává skrytý. Metoda je užitečná zvláště pro lidi, kteří se cítí nejasně ve své současné situaci nebo kteří se cítí zmatení ohledně vztahu, nebo ve svém dalším směrování.

Counseling - poradenství

Účelem Counsellingu je pomoci vám znovu se spojit se svou vlastní jasností a smyslem pro směr, cítit, co je vaší cestou, a pomoci tomu v pohybu a vrhnout nové světlo na problémy, které se ve vašem životě projevují.

Somatické dýchání

Objevte, jak vás Somatické dýchání propojí s rozšířeným vnitřním povědomím, které zahrnuje vnitřní změny a uzdravení: pouze se vynoří to, co je potřeba. Aplikováním Somatického dýchání můžete dýchat ve svém oblasti snášenlivosti, vytvářet větší propojení, větší jasnost a pohodu uvnitř.

Otevřená sezeneí

Během otevřených sezení můžeme využít jakoukoliv vhodnou metodu - poradenství, zrcadlení, emoční uvědomění atd. -, která vám pomůže prozkoumat vaši současnou životní situaci. Vydejte se na tuto vzrušující cestu a najděte během ní nová řešení.

Meditace & Spiritualita

Jedná se o minimálně třídenní (až sedmidenní) intenzivní prožitkový pobyt, který má své kořeny v Zenu a meditaci. Budete pracovat s existenciálními otázkami (tzv. koány), jako Kdo je uvnitř? nebo Kdo jsem?. Struktura tohoto procesu je sestavená tak, aby vám umožnila za poměrně krátkou dobu zažít přímou zkušenost sebe sama.
Se svými klienty pracuji také na skupinových víkendových nebo až semidenních pobytových seminářích. Zkoumáme na nich jiný rozsah meditačních technik, tichých i aktivních, včetně zapojení všech smyslů jakožto dveří k vnímání tak, aby mohl být do celého procesu zapojen život a vše, kým jste.
Tento seminář je vedený pouze v anglickém jazyce. The Being-Awake Retreat is a living experience in which all of life is taken as a mirror of self-reflection, - an experience of ‚Who you are‘ in each moment….in movement, in stillness, in day & in night …Thus at one point you can come to the experiential understanding that the separate nature of self is an illusion.

Evoluce a osobní rozvoj

Ve tvém těle existuje velmi jemný proud elektřiny, opravdu jemný. Ale čím je jemnější, tím je hlubší. Není velmi viditelný. Vědci říkají, že veškerá elektřina ve tvém těle by dohromady mohla rozsvítit žárovku o síle pět svíček. To není moc. Co do kvantity, není to moc, ani atom není moc co se týče kvantity, ale co se kvality týče... Pokud vybuchne, má v sobě ohromnou energii.
Chcete získat více stability či lépe poznat sami sebe? Pak je tento seminář určen přímo vám. A co znamená zdrojování, pendulace a titrace? A v čem nám mohou pomoci v našem každodenním životě?

Vědomé vztahy

Tento pobytový seminář je určený pro životní partnery, kteří jsou odevzdáni svému vztahu a kteří si přejí rozvíjet svou lásku. Na semináři se seznámíte s novým přístupem k milování a naučíte se používat sexualitu k vytvoření mnohem hlubšího vzájemného vztahu.
Dhyani je osvícený Joda v ženském těle bez zjevných známek osvícení -:), Je nejlepší ne-guru terapeutkou, jakou jsem kdy poznal. Poskytuje mi své vedení, podporu a mentoring už více jak pět let a já obdivuji komplexnost a integritu její duchovnosti, její terapeutický přístup, finanční a podnikatelskou intelingenci, tantrické vyzařování a životní zkušenosti. AHOU
Zdeněk Webermentor, businessman, zakladatel projektů muzskykruh.cz a trueself.cz