Individuální sezení 

Somatic Experiencing

Individuální sezení Somatic Experiencing trvá přibližně hodinu. Jedná se o terapeutické sezení zaměřené na práci s tělem, skrze které dochází k léčení traumat a jiných stresových poruch. Skrze Somatic Experiencing lépe poznáte sebe sama díky tomu, že přejdete z módu "Musím" do módu "Můžu".

Somatic Experiencing® (somatické prožívání) je metoda zaměřená na léčbu traumat a jiných stresových poruch, vyvinutá Dr. Levinem .

Dr. Levine vyvinul Somatic Experiencing® (somatické prožívání), které je zaměřené na léčbu traumat a dalších stresových poruch.

JAK SE ZVÍŘATA ZBAVUJÍ ŠOKU

Dr. Levine se zaměřil na studium vlivu stresu na nervový systém zvířat poté, co si uvědomil, že přestože jsou zvířata v neustálém ohrožení života, nevykazují žádné příznaky traumatu. Došel k zjištění, že trauma souvisí s třetí instinkitvní reakcí v situaci ohrožení života, kterou je ustrnutí. V případě, že není možný boj ani útěk, zvíře ustrne a je imobilizované – tedy předstírá, že je mrtvé. Tím se snižuje možnost toho, že se stane obětí. Tato reakce je však časově podmíněná, což jinými slovy znamená, že obrovské množství energie připravené k boji nebo útěku se uvolňuje skrze třes a chvění. Pokud nedojde k dokončení fáze ustrnutí, vzniklá energie zůstane uvězněná a tělo setrvá ve stavu ohrožení života. Somatic Experiencing® se zaměřuje na uvolňování této nahromaděné energie a vypnutí varovného signálu ohrožení, který způsobuje závažnou dysregulaci a disociaci.

NEPROŽÍVEJTE TO ZNOVU, ALE ZNOVU VYJEDNÁVEJTE.

V rámci přístupu Somatic Experiencing® není za traumatickou událost považováno to, co trauma způsobilo, ale ochromující reakce těla na vnímané ohrožení života, která vyvolává nerovnováhu nervového systému. Naším cílem je pomoci vám získat přístup k tělesné vzpomínce na tuto událost, nikoliv na příběh. Pokud tedy nechcete, nebudeme hovořit o tom, co konkrétně se stalo.

NEPOSPÍCHEJTE

Titrace – pomalé uvolňování energie. Somatic Experiencing® pracuje v cyklech, kdy vnímáte své vnitřní prožívání přirozeného kolísání – stahování/rozpínání, potěšení/bolest, teplo/zima – ale pouze na úrovni, kterou zvládáte. Tento opakovaný rytmický proces vám pomůže rozvíjet větší kapacitu zvládání stresu a zároveň schopnost setrvávat v přítomném okamžiku, kam patříte.

ZPRACOVÁVÁNÍ „ODSPODU“

Podobně jako jiné somatické psychologické přístupy, Somatic Experiencing® vyznává při řešení problematických (často fyzických) symptomů traumat přístup „nejdřív tělo“. To znamená, že podstatou léčby není vyvolávání vzpomínek nebo změna našich myšlenek a přesvědčení o tom, jak se cítíme, ale hledání pohnutek skrytých za našimi pocity a odhalování našich obvyklých vzorců chování, které se s těmito pocity pojí.

PENDULACE

Pendulace je termín používaný Dr. Levinem k popisu přirozené oscilace mezi protichůdnými silami stahování a rozpínání. Somatic Experiencing® využívá tuto filozofii k tomu, aby pomohl klientovi zažít pocit „flow“, tedy stav přirozeného plynutí.

Dhyani je jedinečná osobnost, jež nejenže skvěle ovládá somatic experiencing, ale také má mnoho moudrosti a odvahy. Díky této kombinaci psychoterapeutických a intelektuálních schopností mi umožnila otevřít témata, o nichž jsem až dosud musel mlčet.
Petr KOUBAVědecký pracovník na Filosofickém ústavu České akademie věd