Slow Sex Retreat - Tantrický pobytový
seminář pro páry

Momentálně nejsou k dispozici žádné akce.

Tento pobytový seminář je určený pro životní partnery, kteří jsou odevzdáni svému vztahu a kteří si přejí rozvíjet svou lásku.

Na semináři se seznámíte s novým přístupem k milování a naučíte se používat sexualitu k vytvoření mnohem hlubšího vzájemného vztahu.

Milování - Tantrický pobytový seminář pro páry

Na tomto pobytovém semináři se nebudeme soustředit na vzrušení a orgasmus, ale naopak na uvolnění a zažívání sebe sama v přítomném okamžiku. Takto prožitá sexualita se stane bránou k lásce a příležitostí k rozšíření našeho otevřeného vědomí.

Jedním z hlavních důvodů, proč je spousta partnerských dvojic ve svém vztahu po určitém čase nespokojených, je nenaplněná sexualita. Ta je často zdrojem napětí a negativity mezi partnery.

Jestliže se dokážeme osvobodit od svých starých představ a dogmat, jak by sexualita měla být prožívána, otevře se nám nový prostor, ve kterém může naše fyzická energie přirozeně plynout. Nová úroveň jasnosti, která vznikné skrze toto vědomé zkoumání naší sexuality, proměňuje destruktivitu na léčení.

Žena se může znovu otevřít své prapůvodní ženské přitažlivosti a muž se znovu sjednotí se svou přirozenou mužskou sílou.

Denně se partneři ve vyhrazeném čase setkávají ve svých soukromých pokojích ke speciální meditaci, při které zkoumají svou vzájemnou sexualitu naprosto novým způsobem. Společný program je dále naplněn denními přednáškami, sdílením a také tělesnými a dechovými cvičeními, která v těle probouzejí energii, smysly a citlivost.

Těchto sedm dnů je překrásnou příležitostí oslavovat sami sebe a svůj milostný vztah, učit se opravdově milovat a mít jeden na druhého víc láskyplného času. Je to hluboký proces, který může do vašeho partnerského vztahu přinést zásadní změnu.

Dhyani mě dorpovází už téměř 15-20 let. Na začátku díky tantře položila základy mé budoucí práce, mého poslání a podporovala mě slovy i činy, abych v něm našla svou vlastní cestu.

Záhy mi bylo zřejmé, že mě to k této malé, vířící a hravé žena něco skutečně přitahuje, že s ní chci nějak spolupracovat…aniž bych věděla, proč tomu tak je. Ale cítila jsem v místnosti něco…neskutečnou lásku, lehkost, humor a přítomnost, které mě nechtěly opustit.

Často jsem děkovala vesmíru za to, že jsem si pro sebe uzmula Lady Dhy jako průvodkyni a přítelkyni v tak raném věku a době mé duchovní naivity. Během naší společné cesty jsme toho zažily mnoho, přestože jsme se nemohly vídat příliš často, vždy mezi námi bylo silné a jasné propojení. Nejednalo se o jednosměrku, vždy jsme si byly vzájemnou inspirací.

Naše společná cesta ještě nekončí, i když některé její části jsme již absolvovaly. Dobrodružství teprve začíná, každý okamžik je nový…
Deva Bhusha GlöcknerSexuální společnice, sexuální pracovnice a sexuální terapeutka Tantra a víla v otroctví