Intenzívní prožitkový pobyt “Probuzení”

Jedná se o minimálně třídenní (až sedmidenní) intenzivní prožitkový pobyt, který má své kořeny v Zenu a meditaci. Budete pracovat s existenciálními otázkami (tzv. koány), jako "Kdo je uvnitř?" nebo "Kdo jsem?".

Struktura tohoto procesu je sestavená tak, aby vám umožnila za poměrně krátkou dobu zažít přímou zkušenost sebe sama.

Intenzivní prožitkový pobyt “Probuzení”

Jedná se o minimálně třídenní (až sedmidenní) intenzivní prožitkový pobyt, který má své kořeny v Zenu a meditaci a současně uplatňuje principy moderní terapie. Struktura tohoto procesu je sestavena tak, aby mohl účastník v relativně krátkém čase prožít přímou zkušenost sebe sama. Naučíte se radikální techniku, která vám může odhalí vaši vnitřní pravdu a zároveň vám pomůže lépe porozumět vašim vztahům s ostatními.

Budete pracovat s existenciálními otázkami (tzv. koány), jako "Kdo je uvnitř?" nebo "Kdo jsem?", které se nedají zodpovědět intelektuálně. Při snaze vyjádřit to, co budete objevovat, zjistíte, že nejste schopní zodpovědět koán pomocí své mysli a současně budete prožívat sebe sama jako jeho přímou a pravdivou odpověď.

Koány fungují jako zrcadlo, ve kterém uvidíte odraz svého já. Jakmile se vaše zrcadlo oprostí od nánosu minulosti, začnou být vaše vztahy jasnější a uvolněnější. Objevíte v sobě skutečného mistra svého života a rozpoznáte, že pouze vy jste jedinými tvůrci vaší reality.

Ráj a peklo nejsou dvěmi oddělenými světy někde mimo tuto planetu. Jsou to světy, které neustále vytváříme stavem svého vědomí. Jestliže chcete být šťastní, nemusíte se měnit nebo měnit lidi kolem vás. Jediné, co potřebujete udělat, je poznat sebe sama. "Kdo jsem?"

Celý seminář probíhá v tichu, což podporuje možnost soustředit se na zkoumání našeho nitra. Součástí procesu jsou také aktivní a pasivní meditace, které vám pomohou projít jednotlivými vrstvami vaší osobnosti až k jádru vašeho bytí, vaší pravé přirozenosti.

Možná, že poprvé v životě zažijete, co je to bezpodmínečná láska a jaké to je navazovat vztahy ve stvau naplnění a celistvosti. Na této cestě zjistíte, že vy sami jste největším mystériem, které existuje a možná se naprosto nadchnete pro skutečnost, že JSTE.