Alchymie transformace

Chcete získat více stability či lépe poznat sami sebe? Pak je tento seminář určen přímo vám.

A co znamená zdrojování, pendulacetitrace? A v čem nám mohou pomoci v našem každodenním životě?

❎ TENTO TERMÍN JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN

16. 10. - 18. 10. 2020 |

⚠️  Změna místa:⚠️ Praha

Zdrojování, pendulace a titrace jsou tři základní pilíře seberegulace a na tomto semináři se je naučíte využívat. Slouží k tomu, aby do našeho systému znovu vnesly celistvost.
 
Získáte tedy mimo jiné nástroje pro prevenci traumatu a pro posilování kapacity a odolnosti ve zvládání výzev, které život přináší.
 
Zdrojování spočívá v praxi, která naše tělo a mysl vede k naladění se na vjemy pohody a bezpečí. V rámci procesu ladění se na pociťovaný vjem pohody se náš nervový systém učí, že dokáže zažít stres a pak se znovu vrátit do stavu klidu a rovnováhy.
 
Pendulace spočívá v přirozené pulzaci mezi stavy rozpínání a stahování nervového systému. Odolný nervový systém dokáže přecházet od stavů bdělosti a akce do stavů klidu a odpočinku, aniž by se zasekl v jednom nebo druhém extrému. Rytmus ubývání a přibývání umožňuje, aby se tyto polarity postupně integrovaly. Právě tím, že tyto polarity vnímáme dohromady jako celek, umožňujeme hlubokou integraci a často i alchymistickou transformaci.
 
Titrace znamená, že dokážeme věci zpomalit. Je protikladem stresu a traumatu, když se toho děje příliš mnoho najednou, příliš rychle a příliš nečekaně. Méně je více, pomaleji je lépe... Titrace také předpokládá, že máme prostor klidu, abychom si mohli postupně všímat jednotlivých vjemů v těle. Je to cvičení všímavosti, a tím pádem také skvělý základ pro meditaci.
 
Tento seminář je určen všem, kteří by rádi získali více stability a také lépe poznali sami sebe a naučili se v sobě orientovat.

Program

Kdy: 16. - 18. říjen 2020 (začátek v pátek v 17 h, konec neděle ve 14 h) 
Místo konání:  ⚠️ Změna místa: ⚠️ Praha (více informací na info@being-awake.com)
www.hotelkopanice.cz

Cena včetně ubytování a plné penze:
4 900,- Kč (dvoulůžkový pokoj) při rezervaci do 31. 12. 2019 
5 400,- Kč při rezervaci po 31. 12. 2019.
Cena zahrnuje i wellnes zóna v hotelu. Workshop bude tlumočen z angličtiny do češtiny.

Přihlášky či dotazy

Hana Kubáčková
hanakubackova@seznam.cz
602 59 06 99